Välkommen!

DETTA ÄR MILJÖPARTIET DE GRÖNAS MEDLEMSWEBB
På denna sida hittar du mer praktisk information om det politiska arbetet i avdelningen. 
Letar du istället efter information om vår politik eller våra förtroendevalda så finns den på Miljöpartiet Höör.

VÄLKOMMEN PÅ ALLA MÖTEN
I MP Höör är alla möten öppna för alla medlemmar såvida det inte uttryckligen anges något annat. Du som medlem är alltså varmt välkommen på styrelsens eller kommunfullmäktigegruppens möten eller något annat möte om du känner för det. Demokratin bygger på deltagande och öppenhet. Om det inte särskilt anges behövs det inte heller någon föranmälan för att komma på mötena.

NÄSTA MEDLEMSMÖTE
Se kalendern à

MER INFORMATION OM AVDELNINGSARBETE

politiker.mp.se - för den som vill jobba med det externa

funktionar.mp.se - för den som vill jobba med det interna


MP HÖÖRS KALENDER
Nedan hittar du en uppdaterad kalender med mötestider och andra aktiviteter. 
Du kan själv prenumerera på denna genom att klicka på "+GoogleKalender" i kalenderns nedre högra hörn.

Google Kalender