Just nu

Miljöpartiet Höör

Kalendern hittar du på första sidan under fliken "Välkommen!".


FÖRTROENDEVALDA

Kommunfullmäktige MP Höör 2018-2022

ordinarie (3 st):
  • Kenneth Kallin (Gruppledare)
  • Maria Truedsson
  • Elin Hyltén-Cavallius
ersättare (2 st):
  • Johan Magnusson
  • ...
Nämnduppdrag MP Höör 2018-2022

 NÄMND / STYRELSE ORDINARIE ERSÄTTARE
 Kommunsstyrelsen (KS) Maria Truedsson Andrew Briggs
 Barn- och Utbildning (BUN) Sven Stark Johan Magnusson
 Social (SN) Elin Vinblad Lena Hyltén-Cavallius
 Kultur, Arbete, Folkhälsa (KAF) Monika Gussarsson Kerstin von Seth
 Miljö- och Bygg (MBN) Klas von Seth Olof Sahlström
 Val (VN) (V) Anna Johnsson
 Va- och Räddningstjänst (VR) Klas von Seth -
 Överförmyndare (ÖFN) Maria Truedsson -
   
 Revision (REV) Fredrik Hanell -
   
 Höörs fastighets AB (HFAB) Arno Werner -
 Mellanskånes Renhållnings AB Arno Werner -
   
 10 nämnder, 2 styrelser 11 st  7 st

*Ej uppräknade nämnder eller styrelser är partiet inte representerade i.