Just nuFÖRTROENDEVALDA

Kommunfullmäktige MP Höör 2018-2022

ordinarie (3 st):
  • Maria Truedsson (Gruppledare)
  • Anneli Elmelid
  • Elin Hyltén-Cavallius
ersättare (2 st):
  • Johan Syréhn
  • Madeleine Jehpsson
Nämnduppdrag MP Höör 2018-2022

 NÄMND / STYRELSE ORDINARIE ERSÄTTARE
 Kommunsstyrelsen (KS) Maria Truedsson Fredrik Hanell
 Barn- och Utbildning (BUN) Johan Syréhn Lena Hyltén-Cavallius
 Social (SN) Lena Hyltén-Cavallius Monika Gussarsson
 Kultur, Arbete, Folkhälsa (KAF) Monika Gussarsson Kerstin von Seth
 Tillstånds- och tillsynsnämnden (TTN) Klas von Seth Olof Sahlström
 Val (VN) (V) Anna Johnsson
 Va- och Räddningstjänst (VR) Klas von Seth -
 Överförmyndare (ÖFN) Maria Truedsson -
   
 Revision (REV) Roger Orwén -
   
 Höörs fastighets AB (HFAB) Arno Werner -
 Mellanskånes Renhållnings AB Arno Werner -

*Ej uppräknade nämnder eller styrelser är partiet inte representerade i.