Just nu

Miljöpartiet Höör

Kalendern hittar du på första sidan under fliken "Välkommen!".

INFORMATION FRÅN VALBEREDNINGEN [NYTT!]
24 januari 2019 (samma meddelande har gått ut vi e-post)

Nomineringar till årsmöte, Miljöpartiet i Höör

Välkommen att nominera dig eller någon annan till poster i MP Höör under 2019!

Följande poster går att kandidera till:
- Ordförande
- Vice ordförande
- Kassör
- Sekreterare
- Styrelse (storlek fastställs på årsmötet)
- Revisorer (antal bestäms på årsmötet)
- Ombud till distriktsstämman (3 ordinarie och 3 ersättare)
- Representanter till kongressombudsgruppen (2 st)

- Valberedning (styrelsen bereder val till valberedning. Skicka nomineringar till  sven.stark@mp.se)

Nominera eller kandidera själv
Nomineringar e-postar du till anna81johnsson@gmail.com. Det går lika bra att kandidera själv som att nominera någon annan men glöm inte bort att ange vilken post nomineringen gäller. Ibland är många intresserade av samma post och ibland är det svårt att hitta någon kandidat alls till vissa poster. Vi uppskattar därför om du nominerar dig själv att du berättar om du kan tänka dig att kandidera för posten enbart om ingen annan kandiderar eller om du är väldigt intresserad och vill vara med och kandidera även om ni är flera som kandiderar om samma post.

Nomineringar meddelas till valberedningen 
senast fredag den 1 februari
Nomineringsstopp är på årsmötet men sista dag för att nomineringen ska behandlas av valberedningen är den 1 februari. Valberedningens förslag presenteras i god tid innan årsmötet. Vilka som ges uppdrag beslutas av årsmötet.

Kontakt
Har du några frågor är du välkommen att kontakta valberedningen som består av 
Anna Johnsson (anna81johnsson@gmail.com) och 
Kenneth Kallin, (kenneth@levnadsglad.se).

PÅ GÅNG I MILJÖPARTIET RIKS
 • 2019-01-13: Sista dag att tycka till om förslaget till valmanifest inför EU-parlamentsvalet.
 • 2019-01-15: Stopptid för att lämna in motioner till kongressen samt ge stöd till motioner som enskild medlem. Även sista dag att nominera personer till uppdrag som väljs på kongressen.
 • 2019-01-17: Omröstningen om valsedeln till EU-valet startar. 
 • 2019-02-02: Grön politikerdag, digitalt.
 • 2019-02-07: Omröstningen om valsedeln till EU-valet avslutas.
 • 2019-02-15: Sista dag för avdelningar, distrikt, sidoorganisationer och nätverk att lämna stöd för motioner till kongressen.
 • 2019-04-03: Sista dag för distrikt och sidoorganisationer att nominera sina kandidater till riksvalberedningen.
 • 2019-05-03: Kongressen i Örebro startar.
 • 2019-05-26: Val till EU-parlamentet.


KOMMUNFULLMÄKTIGE 
19 december 2018

På kommunfullmäktige den 19 december var det val till nämnder och styrelser för den nya mandatperioden. Efter valteknisk samverkan med S och V säkrade vi en tydlig grön närvaro igenom hela kommunorganisationen. Vi välkomnar många nya representanter till sina uppdrag i nämnderna. Hela listan finns till höger på sidan.

Fredrik Hanell entledigades av fullmäktige då han valdes till kommunens revision. Elin Hyltén-Cavallius blir ordinarie istället för Fredrik Hanell och nästa på listan blir Elin Vinblad som ersättare.(...)

DENNA SIDA
Här kommer du i framtiden kunna hitta information om tex:

·      aktuella motioner till kommunfullmäktige

·      länkar till lokala händelser i media kopplat till MP HöörFÖRTROENDEVALDA

Kommunfullmäktige MP Höör 2018-2022

ordinarie (3 st):
 • Kenneth Kallin (Gruppledare)
 • Maria Truedsson
 • Elin Hyltén-Cavallius
ersättare (2 st):
 • Sven Stark
 • Elin Vinblad
Nämnduppdrag MP Höör 2018-2022

 NÄMND / STYRELSE ORDINARIE ERSÄTTARE
 Kommunsstyrelsen (KS) Maria Truedsson Kenneth Kallin
 Barn- och Utbildning (BUN) Sven Stark Johan Magnusson
 Social (SN) Elin Vinblad Lena Hyltén-Cavallius
 Kultur, Arbete, Folkhälsa (KAF) Monika Gussarsson Kerstin von Seth
 Miljö- och Bygg (MBN) Klas von Seth Olof Sahlström
 Tekniska (TN) Andrew Briggs (V)
 Val (VN) (V) Anna Johnsson
 Va- och Räddningstjänst (VR) Klas von Seth -
 Överförmyndare (ÖFN) Maria Truedsson -
   
 Revision (REV) Fredrik Hanell -
   
 Höörs fastighets AB (HFAB) Arno Werner -
 Mellanskånes Renhållnings AB Arno Werner Andrew Briggs
   
 10 nämnder, 2 styrelser 11 st  7 st

*Ej uppräknade nämnder eller styrelser är partiet inte representerade i.